Sumarul numărului 10 al revistei deschise a studenţilor Ón Filosofie LUNI
 

 

Fascicul Principal

go>>

1

Tinereţea filosofiei: oameni sau teorii
Interviu cu Cristian Iftode şi Ioan Lucian Muntean

go>>

2

Ştirile revistei

go>>

3

Duţi vă răspunde la scrisori

go>>

4 La T‚rg de Ruxandra Apetrei go>>
5 Invitaţie la Interarte go>>
6 Prezentare revista cu filosofie go>>
7 Copyleft de Vladimir  Gorea    go>>
8 Libertate, te iubim de Elisabeta Turmac go>>
9 Scuze şi corecturi de Marian Calborean go>>
  Fascicul Ediţie specială go>>

10

Conceptul de la pagina 1

go>>

11 Moartea -Ón special a revistei LUNI- go>>
12

Neredacţional din şedinţa de redacţie -scurte extrase din şedinţele LUNI -

go>>
13 Tip Top Minitop de Doina Proroocu go>>
14 Scurt mesaj de la un cititor necunoscut go>>

 

Fascicul Studii & Eseuri

go>>

15

HESTUGMA  de Sebastian Grama

go>>
16

Fotografii Óntr-o zi de Miercuri:Teoria alegerii raţionale de Mădălina PotÓnc

go>>
17

Hegel pe scut  de Cristian Gligor

go>>

18

Despre sensul practic al filosofiei teoretice de Lavinia Marin 

go>>

  Fascicul Literatura şi Arte go>>
19 Pelerinaje filosofice Óngrijit de Marian Călborean go>>
20 Artă şi morală de Iulian Cătălin Costache go>>
21 Cartea dupa noptieră  de Doina Proorocu go>>
22

Dac-ar fi să scriu o scurtă recenzie pentru revista LuniÖde Alex Macovei

go>>
23 Despre clepsidră şi cub de Mădălina Chera go>>
24

Foametea de Maria Manuela Stoicescu

go>>
25 Roxana vã prezintã vremea de Cristi Neagoe go>>