Duţi vă răspunde la scrisori

 

Scrisoarea colegului Mardare mă îndeamnă să transcriu aici câteva rânduri din marele Hegel: (...) Am să-l provoc cu această ocazie pe autorul obscurelor calcule ce privesc masa cerebrală a filosofilor să demonstreze actul de incipienţă al micşorării creierului prin supraevaluarea potenţialităţii lui. Iar dacă nu va face aceasta, voi înţelege minimalismul pe care îl atribuie Luni-ului ca pe o reflectare a propriei condiţii. Deci, dragă T. Mardare, lumea nu stă în constatări destructuratoare ci în zidiri salvatoare. Să ne ferească Bunul Dumnezeu de autoritatea oarbă a anonimilor gloatei! Să ne iubim. Dacă suntem mari.

G. Pandele

(Pt. revista Luni, răspuns lui Tudorel Mardare)

................................................................

 

Dragă domnule X, 

Unora dintre membrii redacţiei li se pare că "Tudorel Mardare este G. Pandele" ar fi o propoziţie analitică, adică dacă aflăm despre T. Mardare că i se spune şi G. Pandele nu ni se îmbogăţeşte cunoaşterea despre primul, pentru că cei doi au acelaşi referent. Dacă acceptăm acest lucru, putem să ne gândim că persoana X şi-a răspuns singură la prima scrisoare trimisă redacţiei pe fondul unei dedublări de personalitate în cadrul aceluiaşi trup, caz în care, cu puţină imaginaţie (despre care Einstein spunea că e nelimitată în comparaţie cu posibilitatea cunoaşterii), putem spune că propoziţia mai sus formulată este sintetică, adică cele două nume ar trimite la persoane diferite. Dumneavoastră ce credeţi?
Mâna cu care s-a scris prima scrisoare a fost dirijată de o minte care are o activitate psihico-emoţională complexă în tramvai, printre care şi lectura "minimalistei publicaţii Luni". Mâna care i-a întins un răspuns primeia (posibil întru

temperarea emoţiei la vederea surâsului inocent al copiilor) echilibrează într-o incredibilă complementaritate comunicarea iniţială, printr-un ton raţional si obiectiv: după răspunsul propriu-zis pe tema revistei Luni, se ajunge printr-un calcul riguros la ideea că între ea, persoana X, Kant şi Eminescu ar exista un fel de "raport", de apropiere. Adică, dacă am înţeles corect, Kant e mai mare ca Eminescu şi Eminescu e mai mare decât persoana X, deci X nu e chiar aşa de mic. Noi credem că un astfel de raţionament nu ne poate face decât bine, mai ales că din finalul scrisorii înţelegem că oricine poate fi în locul lui X.
Vă mulţumim pentru scrisori. Poate facem un grup de discuţii pe tema "Noi (mereu aceiaşi sau nu) şi raporturile dintre noi (oricum am fi) şi ceilalţi". Sau vă puteţi da ca exemplu la seminariile de filosofia limbajului în locul frazei "Dan Barbilian este Ion Barbu", arătând că totuşi această propoziţie nu este analitică.

comenteaza acest articol pe Forum


Alte articole de acelaşi autor:

Despre revista "Luni" (nr. 3)

Student cazat la Iaşi (nr. 3)