Eseu:

Înaintemergător filosofiei și depresiei

 de Marian Călborean, mc@filos.ro

          

     La o lungă dezbatere ad hoc de duminică 12 februarie, 5 studenți din ani diferiți, asistați de un moderator care și-a înghețat anul, au dat 5 răspunsuri diferite privind abordarea temei "Filosofie și depresie". Dezbaterea pornise de la două texte publicate în "Luni" de dl Sebastian Grama, catalogate de unul dintre cei prezenți drept "personaliste". Cu un elan prometeic, alt coleg nu s-a mulțumit să ignore observația, ci a acuzat toți filosofii, inclusiv decanul, secretarul științific, cei 4 portari și toți foștii și viitori studenți ai Facultății, de confuzie intelectuală: când susțin ceva în privința vieții sociale, o fac fără discernământ; în afară de filosofie și polemică, ei nu pot vorbi decât despre "filosofia și..." sau "eu ca filosof și...". Pierdută fiind relevanța față de articolele dlui Grama, ne-am inflamat în jurul temei "Filosofia și depresia" (propuse peste umăr de la o masă alăturată), ca limită a discursului de tipul "Filosofia și..."
I
Filosofii nu sunt mai culți decât restul oamenilor, ei beneficiază doar de theoria filosofică pentru a pleca în explorarea altor domenii. La limită, dacă filosofii pot fi utili acolo unde specialiștii domeniului îi citesc și îi urmează (indiferent din ce motive), filosofii nu au a se implica în dezbaterea sentimentelor sau relațiilor umane: cine cere ajutorul filosofului pentru a ști cum să iubească, cum să se împrietenească sau cum să scape de depresie? "Înțelepciunea" în sensul comun, de a ști cum să-ți educi copiii, cum să vorbești cu șefii și subordonații, cum să faci ca dragostea de la început să dureze de-a pururi, vine cu vârsta și experiența, nu cu filosofia. Este foarte probabil ca toți marii filosofi să fi opinat asupra sentimentelor, asupra extazului sau depresiei, dar posteritatea filosofiei nu reține din fericire aceste aspecte; ar fi bine să învețe toți această lecție.
Oroarea dialogurilor platonice nu stă în facilul acord sau maleabilitatea partenerilor de discuție socratici, ci extinderea ilicită de către Socrate a acordului, momentul când spune "și ceea ce am descoperit nu este oare și.... ?" În urma cogito-ului, Descartes va extrage temeiuri de existență pentru toți și toate, începând cu lumea și Dumnezeu, deși metoda îndoielii îi garata o singură certitudine, nu reconstrucția întregii existențe pe baza ei. A încercat să formuleze Isaiah Berlin o obiecție de genul ăsta, dar n-a reușit: dorea ca filosofii să nu mai creadă că există un unic adevăr. Primul coleg îi răspundea pretinzând ca ariile de discuție, mai ales cele ce privesc viața umană, să fie distinse walzerian: numai din interior poți avea dreptate în ele.
II
Al doilea vorbitor este o persoană foarte curioasă. Pasionată de Weber și de științele sociale, ea amintește că oamenii nu pot fi cunoscuți decât prin ceea ce ei valorizează, așa cum ei valorizează la respectivul moment. Să facem distincția între "a fi în istorie" și "a fi în vederea istoriei"; primul coleg greșește închipuindu-și că filosofii ar trebui să acționeze doar "în vederea istoriei". Filosofi sunt aceia care fiind "în istorie", capătă valabilitate "în vederea istoriei". Chiar dacă nu este posibil un studiu a priori asupra "filosofiei și depresiei", se poate face o cercetare asupra conexiunilor făcute de diferiți oameni între cele două zone de discurs, plus o viziune "din interior" a depresiei.
Apoi a început să ne ironizeze pe noi cu "limita" noastră, indicându-ne culmea peratologiei: un anumit Peter Wilberg, filosof ce lucrează în tradiția analitică; și-a propus din tinerețe să realizeze o sinteză între ultimile curente în filosofie și lumea sufletului. A scris zeci de cărți, între ele, "Deep socialism" (despre Marx și etica sufletului), "Heidegger, medicina și metoda științifică", alta despre "corpul sufletesc", altele despre "hara nucleul personalității", despre distincția cuantă (unitate de măsură fizică)-qualie (unitate de măsură sufletească) despre tantra, yoga, tradiția lui Abhinavagupta și sufletul modern.
Când asculți o teorie care susține, de exemplu, că într-o societate a informației, valoarea o vor avea inginerii și tehnocrații, nu întreprinzătorii capitaliști (a rostit "Șumpeteăr"), căci primii nu vor mai accepta să fie conduși de ceilalți, întrebarea legitimă este "cum sunt determinate sentimentele?"; cum adică "nu vor mai accepta"? Vor fi ei deprimați, revoltați, supărați, mâhniți, întristați, necăjiți, înfuriați, stresați ? Când va termina facultatea, acest coleg a promis că va plăti absolvenți de Filosofie pentru a lucra în diverse corporații, urmând să scrie o fenomenologie socială a corporatismului.
III
Dacă singura cunoaștere posibilă ar fi "din interior", atunci de ce n-ar cere abordarea temei "Filosofie și depresie" și un asemenea studiu depresiv al filosofiei. Dar nici nu se poate studia filosofia "din interior", nici nu vom găsi depresiv s-o studieze, acuitatea inteligenței fiindu-i afectată prin însăși natura depresiei.
Nu se pot spune multe lucruri sigure despre filosofie, dar omul este unul dintre principalele sale obiecte de studiu, iar raționalitatea o metodă indispensabilă. Acum, universalitatea și limitarea limbajului depresiei arată superioritatea unei abordări obiectuale: nu poți discuta cu depresivul în alți termeni decât ai lui, deci vom trata limbajul său doar ca parte a fenomenului de studiat. La fel cum filogeneza imită ontogeneza, orice gândire individuală urmează istoria filosofiei. Prin urmare, singura fenomenologie posibilă este o fenomenologie originară, de tip hegelian, a gândirii filosofice în față cu depresia. Ca temă filosofică, scopul însuși al cercetării depresiei evoluează în timp, de la vindecare, acumulare de cunoaștere, schimbare socială, la vindecare de iluziile vindecării. În paralel, depresia studiată de filosof se decortică, făcând loc abordării sale științifice din ce în ce mai largi, urmând ca filosoful să se limiteze la un nucleu, la întrebările conținute în depresia reintegrată.
În măsura în care depresia este boală, să sprijinim abordarea ei științifico-experimentală. Pe tărâmul filosofiei, depresia ar reprezenta o reacție a vitalului, o interioritate forțată; problematica filosofică ține de interogarea sensului existenței, de trăirea libertății absolute vizibile în depresie. Deasemenea, depresia ca fenomen social poate fi studiată sub lumina alienării sociale, a acelei Enfremdung hegeliano-marxiste, pe care o studiem cu legitimitatea speranței unei lumi mai bune.
IV
Al patrulea vorbitor a început râzând: pentru colegii vorbitori, a filosofa are două ingrediente: nonconformism propriu și o încredere plină de răbdare față de ceilalți filosofi, care chipurile vor duce torța adevărului unde aceasta va dori să fie dusă. Dacă noi am studia aici filosofic posibilitatea unei teorii filosofice a depresiei, concluzia va fi că așa ceva este imposibil; uitați prea ușor că tocmai faptul de a nu avea un excurs filosofic arată importanța atașată unor probleme umane. Dacă relaxăm cerința de a avea o întemeiere filosofică a filosofiei și acceptăm de exemplu o definiție contemporană a filosofiei ca "studiu profund al oricărui domeniu teoretic", vom lăsa pe cei care au ceva de spus asupra "filosofiei și depresiei" să o spună. Nu văd de ce să-i oprim noi de la a o face și o putem face chiar noi, dacă ni se dau mai multe detalii. Scăpăm astfel și de toate asumpțiile metodologice ale vorbitorului anterior: eu ca filosof îmi voi prezenta ideile pe o piață a ideilor, urmând ca cei care au nevoie de ele să le folosească. Până la urmă, ce ne dorim și de la noi și admirăm la profesorii noștri este măiestria cu care lucrează cu idei, modul în care adună cunoștințele necesare luării unei decizii, nu aroma metafizică a opiniilor lor.
E adevărat, nu mai putem spera la o filosofie devenită praxis în corectarea conflictelor umane, dar putem începe o practică de om cu om, lăsând depresivii să discute cu filosofii, dacă își doresc. Poate că unui consiliat filosofic îi folosește mai mult să știe că depresia lui nu îl face totuși incapabil să raționeze, că depresia lui ar putea fi cauzată de viața sa cotidiană și că există mereu o plajă de opțiuni în față.
V
Al cincilea coleg este cel pe care îl înțelegem întotdeauna cel mai greu. Vorbitorul anterior a prezentat un paradox al filosofiei: lumea citează dintr-un tratat extrem de dificil de logică și filosofie, una dintre singurele propoziții fără legătură și neargumentate. Încă ne putem întreba dacă există o filosofie unitară și, cum părea să creadă Freud, un psihic unitar, care să poată constitui obiecte de studiu. Dacă filosofia ar fi atât de legată de inteligență, o specie cu un IQ de 2 ori mai mare ar fi avut cu totul altă filosofie ? De cealaltă parte, Freud povestește extrem de convingător despre tineri deprimați și mereu molateci a căror singură problemă era faptul că nu întrețineau relații sexuale. Dar cât de aplicabilă în general e această regulă și altele de același fel ?
În loc să se transforme într-un haotic "studiu profund" a orice, filosofia ar fi mai bine să se spargă în mai multe discipline, cu nume ce rămân a fi găsite. Cel puțin trei ramuri se pot întrevedea: una care să încerce să răspundă la problemele "înțelepciunii" oamenilor, amintite de primul vorbitor; acestora le vom permite să consilieze filosofic pe oricine ar dori să-i plătească. Una care să continue o tradiție a gândirii profunde. Și o alta care să dialogheze cu celelalte științe și domenii teoretice pentru organizarea cunoașterii umane. Oare de ce ar fi filosofia Una, de la Platon încoace ?
În sfârșit, Proust spune "Credem că știm adevărul pentru că subiectul respectiv nu ne interesează. Din momentul în care ne interesează, cum este în cazul dragostei și geloziei, totul devine un caleidoscop în care nu se mai poate discerne nimic". Celui de-al cincilea vorbitor, acest citat i se pare foarte frumos.

Moderatorul ne-a spus că și lui i s-a părut foarte interesant ce spune Proust, din simplul motiv că uitase de când îi citise ultima oară. I-a întrebat pe ceilalți, cu toții autori în revista "Luni", dacă ar fi dispuși să-și prezinte mărgelele de sticlă într-o nouă ediție specială a acesteia. După care s-a răzgândit și a argumentat că o asemenea temă este depresivă atât pentru autori, cât și pentru cititori; ea reprezintă o jignire pentru posibilii colegi deprimați, pe care el îi prețuiește și ar vrea să-i protejeze. Că însuși faptul de a scrie la revista "Luni" nu e doar mediocru, ci are un defect capital: e imoral și contra-educativ să scrii pentru oameni care nu-și citesc bibliografia de filosofie (care, sincer vorbind, conține mult mai multe lucruri interesante). În Lucky răsunase un marș funebru dintr-o sonată de Chopin, bine că prinși de discuție îl ignorasem, altfel ne strica toată ziua.

 

comenteaza acest articol pe Forum 


Alte articole de același autor:

Mircea Cărtărescu și politica (nr. 1)

Îndemn la lectură: proiectul proustian (nr. 1)

Micile pasiuni ale marilor oameni (nr. 2)

Despre schimbare în facultatea de filosofie (nr. 2)

Și caii se educă, nu-i așa? (nr. 3)

Adevarata, banala, trista si lunga poveste a hartiei igienice (nr. 4)

Piste de cercetare pentru studentii limbajului (nr. 4)

Filme ale deziluziei sociale (nr. 5)

Minte-mă (nr. 6)

La trap prin facultatea de filosofie  (nr. 6)

Scurt paradox al intelectualității române (nr. 7)

Filme: returul la realitate (nr. 7)