Critice

Nu avem în acest număr. Deși, per total, e un număr foarte critic.