Eseu:

dialog_underground.tl  

de Sebastian Grama, sebastiangrama@revista.filos.ro

   

    În săptămâna de vacanță abia încheiată, am avut ocazia de a participa la Seminarul pentru Implementarea Corectitudinii Politice în învățământul Românesc (S.I.C.P.I.R.), la invitația Universității Naționale "Urmuz" din Periboina. Despre acest eveniment se poate vorbi în (cel puțin) două feluri, adunând, eventual, un Dr. Jekyll mai degrabă "declarativ" ("Lucrările s-au desfășurat într-o atmosferă caldă (…). Participanții au făcut nu numai dovada unei excelente pregătiri teoretice, bibliografia…" etc.) și un Mister Hyde pronunțat "operativ" (gen "Stranie părea, în jurul discuțiilor, enormitatea peisajului, a drumului de mașină chinuindu-se prin dune selenare, cum straniu părea stuful scârțâind peste nămoluri în gheața de amiază…"). Conținutul comunicărilor va fi repede pus la dispoziția publicului, într-un volum editat anume. Însă volumul nu va cuprinde ceea ce, la câte o masă, în câte o pauză, pe câte o mică tablă improvizată, a circulat (sau, mai exact, probabil: a rătăcit) printre gesturile și cuvintele ștampilate și anunțate în Program. Desigur, amintitul excedent se va fi pretând cu dificultate unei tentative de sistematizare. În consecință, comodă rămâne varianta reproducerii seriale, așa cum s-ar lăsa "înțeles" un teritoriu exotic numai prin câteva însemnări ale unui călător; "logica hărții", dacă însemnările sunt "curate", are a se articula doar la final - și în mod implicit.
 

În linii mari, "înseriabile" ar fi, de pildă, evidenta necesitate a eliminării discriminărilor de orice natură (subiect în amplă complicitate cu tema Seminarului), care a inspirat unui Profesor de Literatură Universală enumerarea lenifiantă a unor cunoscute "brand"-uri auctoriale în versiuni puse la dispoziția celor care s-ar putea socoti jigniți de propria incapacitate în privința relaționării cu particularități ortografice aparținând cutăror limbi completamente inaccesibile, și anume Uiliam Șeixpir, Servantes, Fransoa Vion, Rable, Uărțuărd, Chiț, Șelei, Bairăn, Ghiote, Șilăr, Alexandră Diuma, Jiul Vern, Flober, Bairăn, Bodler, Rembo, Verlen, Lotreamon, Arto, Cocto, Selin, Geims Giois, Focnăr, Blanșo, idee ce a prilejuit o elegantă relatare lesne de repetat aici ( - Vineri, 21 octombrie 2005, la prânz, am ieșit să iau pâine. Pe geamul ușii de jos, am găsit un afiș: "Duminecă 23 oct. 2005 / locatarii sunt rugați să țină robineții de la calorifere deschiși la maxim între 10 și 12 pentru aerisirea și umplerea instalației. / Președintele Asociației de Locatari". Bine. Cînd m-am întors de la cumpărături, mai apăruse un afiș: "Plata luminii - sîmbătă 21 octombrie / Ce-i care doresc să plătească pe loc sînt rugați să fie acasă". Pe la orele 18, am fost nevoit să ies din nou. Cineva corectase cu pixul primul afiș, tăindu-l pe "e" din "Duminecă", înlocuindu-l cu "i" și adăugând: "învăța-ți să scrieți!". Treizeci de minute mai tîrziu, înarmat cu un marker abia cumpărat, am făcut dreptate: "învățați DUMNEAVOASTRĂ să scriți!!!"), povestitorul fiind unul dintre absolvenții noștri de dată recentă, amorez al Filosofiei larg dăruitoare de sine când se face Admiterea, delicată-ntr-a nu se-nchirci auzind cotidian regala cacofonie "pe implică chiu" și mult generoasă când, prin Teze de Licență, nu mai află ieșirea labirintului compus din "creează" și "crează" și "creeată" și "creată" și "crez pentru că sunt creeator", observație ducând prin alambicul unui colegial antract la producerea noii serii "Gion Loc, Decart, Malbranș, Laibniț, Hium, Ruso, Volter, Șlaiărmahăr, Herdăr, Fihte, Șeling, Hegăl, Șopănhauăr, Foiărbah, Engăls, Nice, Husărl, Vitgănștain, Popăr, Cuain, Haidegăr, Gadamăr, Fuco", plus a remarcei vertiginoase (prezentată sub formă de inferență) că "Dacă n este un număr, atunci el nu este o literă", ca și a definiției "Vin 6, vin 7, vin 8. Ș.a.m.d. Rezultatele operațiunii de numerotare a cuvântului VIN" (semnată LudVIN Gestein) și încă a liniștitoarei certitudini că uneori citatele ar fi suficiente (cu bunul exemplu dintr-un celebru Dictionnaire des Auteurs: "Ayant dû abandonner l'École d'artillerie, pour raisons de santé, "Eduard von Hartmann" se consacra aux études philosophiques, et passa son doctorat en 1867"), pretext pentru abordarea vitalei probleme a reformei în branșă, cu Noile Preocupări în vârf de listă, generând încleștări paralele ce angajau fundamentale, inconturnabile interogații în zona eticii (oarecum, Slavă Domnului!...) aplicate ("Sexul cu siameze poate fi socotit sex în grup? Dacă una vrea și alta este împotrivă - considerăm că e viol?"), încleștări ce s-ar fi terminat fără de carteziene dubitațiuni cu bătaie în cazul în care n-ar fi intervenit eminentul Frigmund Seud cu argumente irefutabile din Ludwig van Baudelaire și Vladimir Ilici Kafka și Victor Pirandello și Arthur Castro și William Picasso și Adolf Hegel și Maurice Birlic și Ciprian Camus și Grigore Vasiliu Pascal și Luigi Merleau-Ponty și Wilhelm Friedrich Poe și Blaise Dali și Charles Hugo și Pablo Rimbaud și Henry Porumbescu și Edgar Allan Beethoven și Auguste Spinoza și Albert Hitler și Gottfried Wilhelm Lenin și Franz Rodin și Baruch Goldoni și Sigmund Leibniz și Carlo Mozart și Salvador Shakespeare și Fidel Freud și Wolfgang Amadeus Ford, susținând că minunile "se există", ca dovadă stând acea clădire din Poitiers unde s-a descoperit o ușă pe care poți intra și, când ieși (tot pe acea ușă), te pomenești la Paris (n.a.: omul nu se înșela: fusesem și eu, în '95-'96, la Poitiers - și verificasem: era vorba despre clădirea Gării și despre ușa TGV-ului…), fenomene a căror cercetare azi nu mai progresează deoarece importanții editori ce ar fi să facă publice rezultatele se comportă ca niște negustori fetizi, gata să-l retopească pe G.W.F. numai ca să aibă hârtie pentru Cortul lui Da Vinci, al lui Michelangelo etc., pentru calendare și pentru alte câte, insinuare la care un soi de fante râzător și cu alură de fiu traumatizat probând costumul de haine al tatălui pe furiș ca să se vadă în rol de Șef al casei a ridicat un deget (să precizăm: arătătorul!) și a protestat afirmând că el tocmai îngrijește o colecție în care au apărut și vor apărea titluri extraordinare și variate cum sunt Exegetica nicomahică, Sintetica nicomahică, Dietetica nicomahică, Diairetica nicomahică, Cinetica nicomahică, Cibernetica nicomahică, Inestetica nicomahică, Daco-getica nicomahică, Fonetica nicomahică, Ascetica nicomahică, Sincretica nicomahică, Energetica nicomahică, Atletica nicomahică, Helvetica nicomahică, Genetica nicomahică, Aporetica nicomahică, Diuretica nicomahică, Eidetica nicomahică, Apologetica nicomahică, Frenetica nicomahică, fapt confirmat și de o grațioasă domnișoară al cărei singur neajuns, până la urmă, s-a vădit a fi acela că era bărbat, emblemă a Corectitudinii Politice (trebuia i te adresezi cu Mademoiselle, în ciuda vârstei și - mai ales - a bărbii similitolstoiene), domnișoară care a C.iR.iP.it o listă amețitoare cuprinzând și Criptica Rațiunii Pure și Critica Națiunii Pure și altele (am reținut Clinica, Dure, Facțiunii Sure, Cronica și Moțiunii și Micțiunii, Citrica Rupe și Cratița Poțiunii, Civica Pute și Critica Tracțiunii etc.), din mijlocul vacarmului desprinzându-se apoi tunătoarea voce a unui organizator cu vestea că reîncepem, în succedenta secțiune vom comenta Metempsihoze relative, dar și Ființe de haloperidol, Și curge apa din calorifere… (antologie de versuri), Alege pe stînga (interpretare halopatică a unui roman de Sebastian Grama), Cum se desparte în silabe un dialog de Platon, "Marges. La Cozia", Considerațiuni asupra utilității diplomelor false, Teometrie aplicată. Probabil că aș mai fi fumat o țigară până să-mi reiau locul printre ascultătorii auditori, însă am renunțat imediat, observând un imbecil care, deunăzi, îmi expandase timp de 45 min. o combinație de management tautologic ("Nu pierzi nimic dacă reușești să câștigi"/"Nimeni, dacă are succes, nu dă faliment"/"Niciodată nu poți fi cel mai bun dacă ești prost") și P.R. autocontradictoriu ("Le spun mereu tinerilor: veniți la mine cu dovada că ați avut 2000 de cititori la ultima voastră carte, altfel, credeți-mă, nimeni nu vă publică!"), spectru ce aproape că m-a decis a mă lăsa de fumat (obicei, oricum, la fel de puțin corect politic pe cât vor fi fost și enunțurile pe care le-aș fi rostit dacă nu plecam numaidecât…).


P.S.: Admirabila revistă a colegilor din Periboina, "Cuvânt înainte", va împlini în curând 100 de apariții. Pentru a-mi onora promisiunea și a primi Banii de la Domniile lor, anunț deopotrivă că numărul festiv (mult mai voluminos decât precedentele) va găzdui numai articole, studii, eseuri ale unora ce nu au depășit niciodată 250 de cititori. Nefiind nevoit să-mi plătesc mie însumi publicitatea, profit pentru a semnala, de asemenea, propriul meu text, Echologii emotive.